Melekh

"Монохром" Album Promo - 14.11.2015

Кинжали

	
Корабите  акoстират в полумрака.
Съня прокуждат  бушуващи вълни.
Призрачна провижда се луната
и светъл ден  не ще да видиш ти.

И по-трудно от всякога 
ти вървиш срещу вятъра,
в капан на бедите си,
търсиш своите приятели,
и се вглеждаш назад,
там обратно в спомена свят.

Но вместо подкрепа - „приятелски огън“.
Разкъсват плътта ти  кинжали от злост.
Онези които обикнал си твърде,
онези които приел си за братя,
онези които ще те предадат.

Черна нощ, коварна сянка
слепи очите не виждат без звезди.
С халд пронизва кинжалът братски.
"Предателство!"- Левиатан крещи.

И по-трудно отвсякога 
ти се луташ из сенките,
а там стари приятели,
във вярност заклели се
опъват тетивата си
и пронизват нозете ти.
Прекъсват нишката. 
Изличават спомена.
Ад!